<< Zpracování dat | Tabulkové procesory | Cvičení >>

Makro

 • skupina akcí pro automatické vykonání
 • akce jsou uloženy v tabulce jako pojmenovaný objekt
 • objekt obsahuje příkazy v jazyce Visual Basic pro aplikace

Využití maker

 • automatizace často opakovaných činností
 • zjednodušení práce s formuláři
 • ovládání tabulky pomocí tlačítek, dialogů a menu

Tvorba maker

Vytvoření makra

 1. Automatickým záznamem
  • spuštění záznamu
  • provedení akcí
  • ukončení záznamu s uložením makra
 2. Zápisem v jazyce Visual Basic
  • využití vestavěného editoru VBA
  • detailní znalost příkazů a syntaxe VBA
 3. Kombinací záznamu a zápisu
  • nejprve záznam
  • následně úpravy a doplnění kódu VBA

Uložení maker

 1. V aktuálním souboru
  • nejčastější způsob uložení maker
  • makra budou použitelná jen v aktuálním souboru
 2. Ve speciálním souboru
  • zvláštní soubor pro uložení maker, která pracují s daty z více souborů
  • možnost přenosu maker pomocí tohoto souboru
  • makra jsou použitelná v souborech až po otevření speciálního souboru
 3. V systémovém souboru
  • v osobním sešitu maker PERSONAL.XLS ve složce XLStart
  • makra v tomto sešitu jsou použitelná ihned po zapnutí excelu

Úpravy maker

Možnosti editace maker

 • Použití editoru jazyka VBA
  • Nástroje-> Makro-> Makra...Výběr sešitu/makra...-> Upravit

Ovládání maker

 1. Spouštění z menu
  • základní ale málo používaný způsob
   • Nástroje-> Makro-> Makra...Výběr sešitu/makra...-> Spustit
 2. Použití klávesových zkratek
  • rychlé spouštění pomocí předem přiřazené klávesové kombinace
   • Nástroje-> Makro-> Makra...Výběr sešitu/makra...-> Možnosti
 3. Spuštění tlačítkem
  • jednoduchá a často používaná možnost spouštění
  • využití panelu nástrojů Formuláře
 1. Využití dalších formulářových prvků
 2. Tvorba dialogů
 3. Použití panelu nástrojů
 4. Použití roletového menu

Programování maker

RSS