<< MS Excel | Tabulkové procesory | Výpočty a vzorce >>

Výběr buněk pro formátování

 • souvislý výběr - tažení pomocí myši
 • nesouvislý výběr - tažení + '''<CTRL>'''
 • výběr sloupce/řádku - pomocí záhlaví sloupce/řádku - <Ctrl/Shift> + <Mezerník>
 • výběr tabulky - levý horní roh záhlaví sloupců/řádků - <Ctrl> + <A>

Možnosti formátování

 • nástrojový panel Formát
 • místní menu - pravé tlačítko myši
- font, výška a typ písma, zarovnání, sloučení, formát měny, procenta, desetinná místa, odsazení, ohraničení, barva výplně a písma
 • dialogový panel - Formát buněk
  • číslo - typ dat - číslo, text, měna, datum ...
  • zarovnání - vodorovné, svislé, odsazení, natočení ...
  • písmo - typ, výška, barva ...
  • ohraničení - tloušťka, typ čáry ...
  • vzorky - barva a typ výplně

Nastavení rozměrů tabulek a formulářů

 • v excelu se rozměry nastavují v typografických jednotkách
 • nastavení výšky řádku
  - zadává se výška písma v bodech
 • nastavení šířky sloupce
  - zadává se počet znaků
 • univerzální jednotky
  - obrazové body - pixely
 • při nastavení přesných rozměrů tabulek a buněk je nutné provést přepočet
 • body - výška řádku
- jednotka výšky písma
 • pixely - univerzální jednotka
- počet obrazových bodů
 • šířka - šířka sloupce
- počet znaků v buňce
- závisí na výchozí velikosti písma
RSS