<< Multimedia | Titulní strana | Webové stránky >>

ObsahPočítačová prezentace

 • využití elektronického systému pro předávání informací
 • jednoduché zpracování textu. grafiky, zvuku a animací
 • vysoká účinnost prezentace - přehledná osnova, obraz, zvuk, video ...

Typy prezentací

1. Automatická

 • prezentace probíhá bez účasti člověka podle předem nastaveného časování
 • využití např. pro výstavy a reklamní spoty

2. Interaktivní

 • prezentace předpokládá spolupráci člověka při vyhledávání informací
 • využití pro webovou prezentaci s navigací a hypertextovými odkazy
 • využití dataprojektoru s aktivní tabulí

3. Výuková

 • prezentace pro podporu výkladu na dané téma
 • využití na konferencích, seminářích a přednáškách

Prezentační systémy

Internetové stránky

 • nejčastější forma interaktivní prezentace na internetu
 • nutný editor HTML, registrace domény a webhosting

Power Point - Microsoft

 • systém pro zjednodušení tvorby výukové prezentace
 • využití sekvence snímků s textem, grafikou, zvuky a animacemi

Impress - Open Office (free)

 • neplacená obdoba PowerPointu (Open Office)

SMART Notebook

 • pro tvorbu interaktivních výukových prezentací pro SMART Board

Flash - Macromedia, Adobe

 • tvorba animovaných interaktivních prezentací

Adobe Captivate

 • tvorba výukových videoprezentací

Odkazy

RSS