<< | Jazyk SQL | Databáze >>

Celá čísla

 • TINYINT - 8 b
 • SMALLINT - 16 b
 • MEDIUMINT - 24 b
 • INTEGER - 32 b
 • BIGINT - 64 b
  • UNSIGNED - přirozená (bez znaménka)

Desetinná čísla

 • FLOAT - 32 b
 • DOUBLE - 64 b
 • DECIMAL -

Texty

 • TINYTEXT - max. 255 B
 • TEXT - max. 64 kB (to je opravdu dlouhý text, třeba článku)
 • VARCHAR (max. počet znaků) - počet znaků jaký si zvolíte, max. 64 KB
 • CHAR (počet znaků) - pevný počet znaků jaký si zvolíte, max. 255

Datum a čas

 • DATE - textový řetězec ve tvaru 'rrrr-mm-dd'
 • TIME - textový řetězec ve tvaru 'hh:mm:ss'
 • DATETIME - zřetězení data a času: 'rrrr-mm-dd hh:mm:ss'

Specifikace dat

 • AUTO_INCREMENT - automatické zvýšení hodnoty čísla (identifikační čísla)
 • NOT NULL - nenulová hodnota
 • PRIMARY KEY - Primární klíč je vždy NOT NULL a UNIQUE
 • FOREIGN KEY
 • DEFAULT hodnota - výchozí hodnota
 • ENUM (seznam hodnot) - jediná hodnota ze seznamu
 • SET (seznam hodnot) - libovolná hodnota ze seznamu
 • CHARACTER SET (znaková sada) - nastavení znakové sady textové položky (ascii, utf8, latin2 ...)

Odkazy

RSS