<< Datové typy | Jazyk SQL | Tabulky >>

DATABÁZE

Výpis databází MySQL

SHOW DATABASES;
 • zobrazí jména databází ve spuštěném MySQL

Založení databáze

CREATE DATABASE nazev_databaze;
 • tento příkaz vytvoří databázi se jménem "nazev_databaze" (délka názvu může být max. 65 znaků)
 • abychom mohli databázi používat musíme v ní vytvořit jednu či více tabulek příkazem CREATE TABLE (viz níže)
 • při práci v příkazovém řádku musíme určit aktivní databázi příkazem USE (viz níže)

Nastavení aktivní databáze

USE nazev_databaze;
 • databázi "nazev_databaze" nastavíme takto jako aktivní a můžeme s ní pracovat

Název aktuální databáze

SELECT DATABASE();
 • vrací název aktuální databáze

Výpis seznamu tabulek v databázi

SHOW TABLES;
 • zobrazí seznam tabulek aktuální databáze
SHOW TABLES FROM nazev_databaze;
 • zobrazí seznam tabulek z databáze "nazev_databaze"
SHOW TABLE STATUS FROM nazev_databaze;
 • zobrazí souhrnný seznam informací o jednotlivých tabulkách databáze, př.: Avg_row_length, Data_length, Max_data_length, Index_length...

Zadávání příkazů ze souboru

SOURCE cesta/soubor;
 • př.: SOURCE /moje/prikazy/zal_knih.mysql;
 • MySQL vykoná všechny příkazy uvedené v souboru "zal_knih.mysql"

Smazání databáze

DROP DATABASE nazev_databaze;
 • vymaže celou databázi se jménem "nazev_databaze", tedy všechny tabulky a data v nich uložená
RSS