<< Tabulky | Jazyk SQL | >>

Vkládání záznamů - INSERT

INSERT INTO nazev_tabulky VALUES (seznam_hodnot);
 • pro všechny sloupce v tabulce "nazev_tabulky" musíme vložit data
INSERT INTO knihovna VALUES ('Oranžový Oto','Tropické ovoce',110,2003,'neprecteno');
 • nebo jen do některých sloupců
INSERT INTO knihovna (autor,kniha) VALUES ('Oranžový Oto','Tropické ovoce');

Úprava záznamů - UPDATE

UPDATE nazev_tabulky SET jmeno_sloupce=nova_hodnota WHERE podminka;
 • úprava počtu stran u knihy "Lesnictví"
UPDATE knihovna SET stran='260' WHERE kniha='Lesnictví';

Výpis záznamů - SELECT

SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu;
SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu1 UNION SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu2;

SELECT autor FROM knihovna;

 • tento dotaz nám vytáhne z tabulky "knihovna" všechny autory
SELECT autor, kniha FROM knihovna;
 • tento dotaz nám vytáhne z tabulky "knihovna" všechny autory a knihy
SELECT kniha FROM knihovna UNION SELECT kniha FROM knihovna2;
 • pomocí UNION můžeme spojit výběr z dvou tabulek ("pozadavky" musí být shodné); zavedeno v MySQL 4+
 • pomocí UNION ALL budou výstupem i opakující se hodnoty, které UNION standardně nevrací
SELECT (2*5/3)+4;
 • i tohle funguje!
SELECT BENCHMARK(1000000,1+1);
 • jednoduchý výkonnostní test rychlosti DB serveru
EXPLAIN SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu;
 • příkazem EXPLAIN získáme informace o tom, jak MySQL dotaz SELECT provede
 • seznam příkazů a podmínek následuje:
RSS